Stiftelse af AAL FONDEN

Dato: 11.10.2018

Aal El-Net etablerer fond til gavn for det lokale foreningsliv i deres leveringsområde.

Aal Fonden er en nystiftet fond, som er til blevet på Aal El-Nets generalforsamling først på året, hvor det blev besluttet at bevilge kr. 1 mio. til Aal Fondens arbejde.

Fonden har for øje at støtte det lokale foreningsliv i Aal El-Nets leveringsområde (Oksbøl, Vrøgum og Bordrup) med finansielle tilskud, som har til formål at fremme foreningslivet, fritids- og kulturlivet samt andre projekter, der efter bestyrelsens skøn er til gavn for området – herunder almenvelgørende formål.

Fonden er åben for at andre evt. kan donere beløb til brug ved fremtidige uddelinger.

Aal Fonden har to årlige uddelinger af støtte til projekter. Ansøgningsfristerne for begge ansøgningsrunder kan ses på fondens hjemmeside på www.aalfonden.dk.

I 2018 vil der kun være en ansøgningsrunde, hvor ansøgningsfristen er den 1. November 2018.

På hjemmesiden er det ligeledes muligt at finde en skabelon til ansøgning som hjælp til foreninger, der gerne vil søge projektmidler.

Formand for Aal Fonden, John Elmertoft, udtaler:

“Jeg glæder mig over, at vi tidligere på året fik opbakning fra generalforsamlingen i Aal El-Net til at oprette en fond. Bestyrelsen har arbejdet på dette i en årrække, og nu er det blevet en realitet. Det bliver interessant at modtage ansøgninger fra de lokale foreninger mv. i løbet af efteråret og vurdere de spændende projekter. Jeg håber, at der bliver mulighed for at støtte de fleste ansøgere.”

 Bestyrelsen i Aal Fonden består af medlemmer af Aal El-Nets bestyrelse, Oksbølby.dks bestyrelse samt Vrøgum Borger- og Idrætsforening.Bestyrelsen glæder sig til at støtte udviklingsprojekter i lokalområdet.